Hashirama was a genin because He died before Tobirama thought of chuunin and jounin., genin hokage