Quote Originally Posted by Ninpou View Post
Overrated.
Quote Originally Posted by Zlad View Post
He is not smarter than Tobi, Minato, Itachi, and his dad.
Quote Originally Posted by PuppyDogGeneral View Post
Itachi's smarter.
Quote Originally Posted by Temporary Account View Post
Minato, Itachi, Kakashi, Oro, Kabuto and Obito/Tobi surpass him.
Quote Originally Posted by Lilvic92 View Post
Itachi and Obito are smarter...and his dad too.