Hashirama has Mito Uzumaki

Hiruzen has Biwako Sarutobi

Minato has Kushina Uzumaki

Tsunade Has Dan Kato


Where is tobirama's wife??

do you think kishi will give tobirama a wife?