Hashirama was a genin because He died before Tobirama thought of chuunin and jounin.Lol, genin hokage